Brand- og redningstjenester


Sidste opdatering: 9-oktober-2009


Ambulance

En liste over ofte forekommende udtryk i forbindelse med ambulancekørsel findes her.

I forbindelse med ambulance og lægeambulance anvender alamrcentralen i København en række koder for tilskadekomst mv. Listen over koder kan ses her.

I skivende stund befinder vi os i en overgangsfase. I alle landets regioner har ambulancekørslen været i udbud og i visse regioner er de nye aftaler trådt i kraft mens det andre steder først sker senere.

I nedenstående tabel kan ses, hvornår de nye ambulanceaftaler træder (eller er trådt) i kraft i de enkelte regioner.

Region Operatør(er) Vagtcentral Ikrafttrædelse
Hovedstaden  Falck
Københavns Brandvæsen
Frederiksberg Brandvæsen 
Smørum 1/9-2009
Midtjylland Falck
Responce
Samsø Redningskorps
Århus 1/12-2009
Nordjylland Falck Aalborg 1/4-2010
Sjælland Falck
Roskilde Brandvæsen
Slagelse  1/2-2010
Syddanmark Falck Odense 1/9-2009

Som hovedregel er det Falcks radiosystem, der anvendes til ambulancer i Danmark. Regionerne har nemlig indgået en aftale med Falck om brug af deres radiosystem indtil det kommende digitale radiosystem SINE er klart. I de regioner, hvor de nye aftaler er trådt i kraft, anvender alle operatører derfor Falcks radiosystem.

I København er der ikke etableret udkald fra regionens vagtcentral på de i Falck-sammenhæng nye stationer (Hovedbrandstationen, Fælledvej, Tomsgårdsvej, Frederiksberg og Falck-Huset). I stedet kaldes redderne ud via tekstbaserede pagere. Frekvens: 168.175.
Udkaldene indeholder kun information om kørselsform. Alle øvrige detaljer så som adresse mv. kommer på vognens dataterminal.

Visse steder anvendes endnu kommunal ambulancetjeneste ligesom der visse steder er specialaftaler ang. ambulanceberedskabet. Disse er angivet i listen nedenfor.

Kommune Gl. kommune Udføres af Base Mobil
Lejre Bramsnæs Roskilde Brandvæsen 430.550 438.550
Hvalsø
Roskilde Gundsø Roskilde Brandvæsen 430.550 438.550
Roskilde
Roskilde Gundsø Roskilde Brandvæsen GPS navigation 429.275 444.275
Roskilde
Syddjurs Midtdjurs REKO / Falck 168.300 159.300
Sønderborg Nordborg Danfoss / Falck 168.125 159.125
Samsø Samsø Redningskorps 167.700 158.700
Ærø Ærø Redningskorps 168.375 159.375

 

Lægeambulancer/akutbiler

Listen angiver den frekvens, der kaldes ud på via bipper. Lægevognene er udstyret med alm. Falck dataradio, så kommunikationen med vagtcentralen foregår på de alm. Falckfrekvenser. Dette gælder også de 4 akutlægebiler i Region Hovedstaden.

Sted Frekvens
Fyn 167.725
167.925
168.175
Frederiksborg Amt  167.725
Frederikshavn 168.175
Holstebro 167.575
Lemvig 167.575
Storstrøms Amt Repeater 
Sønderjylland  168.125
Aalborg 168.100
Århus 168.100

Repeater betyder, at alt udkald foregår direkte til vognens dataradio. Hvis personalet ikke er i bilen går kaldet videre til bærbar radio (eller bipper), via vognradioens repeater. Repeaterfrekvenserne kan ses på siden med Falckfrekvenser.

Repeatersystemet er typisk lavet, så repeateren automatisk bliver aktiveret, når bilen er parkeret, d.v.s. når automatgearet står i "P".

De bærbare radioer kan i øvrigt samtidig anvendes som skadestedsradioer, idet de er udstyret med scanningsfunktion, så der kan tales med andre skadestedsradioer samtidig med, at radioen scanner for evt opkald fra vagtcentralen.

Sider med billeder af lægevogne:

http://www.112alarm.dk/ambulancelaege/ambulancelaege.htm
http://www.112-kolding.dk/viewpage.php?page_id=68

 

Region Hovedstaden

Lægeambulancen

Hjemmeside: http://www.akut.dk/

Lægeambulancen benytter Falcks radiosystem.

Traumekald på Rigshospitalets Traumecenter: 447.225

 

Region Midtjylland

På skadestuerne i Holstebro, Herning og Århus Kommunehospital på AMK-Afsnittet - samt i lægeambulancerne, er der forsøgsvis opsat radioer til brug ved større indsatser. Disse benytter Falcks regionskanaler.

Lægeambulancen m.v. i Århus

Alarmering af Traumehold til skadestuen på Aarhus Kommunehospital: 168.100. (Prøve hver dag kl. 12.00)

Alarmering af lægeambulancen Århus 168.100.

Hjemmeside: http://www.laegeambulancen.dk/

AMBULIX

AMBULIX er et privat foretagende, der bl.a. leverer ambulanceberedskab ved motorløb og andre arrangementer.

Firmaet har en hjemmeside på http://www.ambulix.dk

Frekvenser

Base Mobil
447.475    
447.900   
461.825 451.825 

 

Fyns Amt katastroferadio

Base Mobil
425.650 440.650

 

Brandvæsen

Brandslukning er i Danmark en kommunal opgave, der varetages af det lokale beredskab. Nogle kommuner har etableret et kommunalt redningsberedskab, der står for brandslukningen, mens andre har hyret en privat entreprenør, typisk Falck, til at stå for slukningen. I sidstnævnte tilfælde består kommunens andel ofte kun af en kommunalt ansat indsatsleder. Sønderjylland er på dette område speciel, idet brandslukningen i langt de fleste kommuner her foretages af frivillige, ulønnde brandværn.

De kommunale redningsberedskaber er resultatet af en sammenlægning af det kommunale civilforsvar og det kommunale brandvæsen.

Listen nedenfor er ordnet efter kommune. Under kolonnen brandvæsen står hvilket brandvæsen (redningsberedskab), der foretager slukningen i den pågældende kommune. Hvis et brandvæsen benytter flere radiokanaler eller hvis der i en kommune benyttes flere brandvæsener er der i listen angivet flere indgange for den pågældende kommune.

For kommuner, hvor brandslukning foretages af Falck, angiver listen den frekvens, hvor brandalarmering foretages. Under brandslukningen benytter Falck typisk skadestedsradionerne til kommunikation indbyrdes.

Kolonnen med prøve angiver cirka tidspunktet for radioprøve. Hvis prøven til det angivne brandvæsen er en del af en serie prøver fra en alarm- eller vagtcentral er starttidspunktet for prøveserien angivet. Hvis der står flere tider skyldes det, at der forekommer radioprøve fra flere instanser. Hvis prøven ikke er daglig vil dette så vidt muligt være angivet med et tal i paranteser, der henviser til nærmere forklaring efter tabellen.

www.beredskabsinfo.dk og  www.beredskabswiki.dk findes information om brand og redning incl. lister over brand- og redningskøretøjer i Danmark.

Kommune Gl. Kommune Brandvæsen Base Mobil Prøve
Albertslund Albertslund Vestegnens Brandvæsen 81.300    76.300    08.00
18.00
Vestegnens Brandvæsen 428.725 443.725 08.30
Allerød Allerød Falck Allerød 167.925 158.925 18.00
Falck Farum 167.925 158.925 18.00
Assens Assens Falck Assens 167.725 158.725 18.40
Glamsbjerg Falck Glamsbjerg 167.725 158.725 18.30
Hårby Falck Glamsbjerg 167.725 158.725 18.30
Tommerup Falck Glamsbjerg 167.725 158.725 18.30
Vissenbjerg Falck Årup 167.725 158.725 18.30
Årup Falck Årup 167.725 158.725 18.30
Ballerup Ballerup Falck Ballerup 167.725 158.725 19.15
Billund Billund Falck Billund 168.725 159.725 17.45
Grindsted Falck Grindsted 167.725 158.725 17.45
Bornholm Bornholm Bornholms Brandvæsen 430.300 438.300 12.00(3)
18.00(5)
Bornholms Brandvæsen 424.950      
Falck Nexø 81.100 76.100 12.00(3)
18.00(1)
Brøndby Brøndby Vestegnens Brandvæsen 81.300 76.300 08.00
18.00
Vestegnens Brandvæsen 428.725 443.725 08.30
Brønderslev-
Dronninglund
Brønderslev Falck Brønderslev 168.175 159.175 18.00(8)
Dronninglund Falck Dronninglund 168.175 159.175 17.30(8)
Dragør Dragør Dragør Brandvæsen 81.300 76.300 18.00
Egedal Ledøje-Smørum Falck Ballerup 167.725 158.725 19.15
Stenløse Falck Stenløse 167.925 158.925 18.00
Ølstykke Falck Stenløse 167.925 158.925 18.00
Esbjerg Bramming Falck Bramming 168.150 159.150 16.00
Esbjerg Falck Esbjerg 168.150 159.150 15.00
Falck Esbjerg
(dataudkald)
168.175 159.175 15.00
Falck Sædding 168.150 159.150 15.15
Falck Sædding
(dataudkald)
168.175 159.175 15.15
Ribe Ribe Brandvæsen 430.325 438.325 12.00(3)
Fanø Fanø Falck Nordby 168.150 159.150 10.00
Falck Sønderho 168.150 159.150 10.00
Favrskov Hadsten Hadsten Brandvæsen 148.3625 152.3625   
Hammel Falck Hammel 168.150 159.150 18.00
Hinnerup Falck Hinnerup 168.150 159.150 18.00
Hvorslev Falck Bjerringbro 168.150 159.150 18.00
Faxe Fakse Falck Fakse 168.110 159.100 18.00
Haslev Falck Haslev 168.100 159.100 16.30
Rønnede Falck Fakse 168.100 159.100 18.00
Falck Haslev 168.100 159.100 18.00
Fredensborg Fredensborg-
Humlebæk
Nordsjællands Brandvæsen 427.625 442.625 12.00
12.30
Karlebo Falck Nivå 167.925 158.925 18.00
Falck Hørsholm 167.925 158.925 18.00
Fredericia Fredericia Fredericia Brandvæsen 76.450      
Fredericia Brandvæsen
Alarmering
154.1875    12.00  
17.00
Fredericia Brandvæsen
Båd + reserve
422.275      
Fredericia Brandvæsen
(minibusser)
173.050 164.050   
Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg Brv. 81.100 76.100 08.25
Frederikshavn Frederikshavn Frederikshavn Brv. 445.275    12.00
Frederikshavn Brv. 445.075     
Falck Ålbæk 168.175 159.175 17.30
Skagen Falck Skagen 168.175 159.175 17.30
Falck Ålbæk 168.175 159.175 17.30
Frederikshavn Brv. 445.275    12.00
Frederikshavn Brv. 445.075      
Sæby Falck Sæby 168.175 159.175 17.30
Falck Øster Vrå 168.175 159.175 17.30
Frederikssund Frederiksund Frederikssund Brv. 426.375 441.375 09.00(8)
Jægerspris Jægerspris Brandvæsen 81.100 76.100 18.00
12.00(3)
Skibby Skibby Brandvæsen 81.100 76.100 18.00
Slangerup Slangerup Brandvæsen 81.100 76.100 14.30(1)
Furesø Farum Falck Farum 167.925 158.925 18.00
Værløse Falck Farum 167.925 158.925 18.00
Falck Ballerup 167.725 158.725 19.15
Faaborg-Midtfyn Broby Falck Glamsbjerg 167.725 158.725 18.30
Falck Ringe 168.175 159.175 18.30
Faaborg Falck Faaborg 168.175 159.175 18.40
Ringe Falck Ringe 167.725 158.725 18.30
Ryslinge Falck Ryslinge 167.725 158.725 18.30
Årslev Falck Årslev 167.725 158.725 18.30
Gentofte Gentofte Gentofte Brandvæsen (Falck) 167.725 158.725   
Gladsaxe Gladsaxe Falck Gladsaxe 167.725 158.725 19.15
Brandinspektøren 81.300 76.300 18.00
Glostrup Glostrup Vestegnens Brandvæsen 81.300 76.300 08.00
18.00
Vestegnens Brandvæsen 428.725 443.725 08.30
Greve Greve Falck Greve 168.300 159.300 16.30
Gribskov Græsted-
Gilleleje
Falck Gilleleje 167.925 158.925 18.00
Helsinge Falck Helsinge 167.925 158.925 18.00
Guldborgsund Nykøbing F Falck Nykøbing F 167.950 158.950 17.00
Nysted Falck Nysted 167.950 158.950 17.00
Nørre Alslev Falck Nørre Alslev 167.950 158.950 17.00
Sakskøbing Falck Sakskøbing 167.950 158.950 16.15
Stubbekøbing Falck Stubbekøbing 167.950 158.950 17.00
Sydfalster Falck Gedser 167.950 158.950 17.00
Haderslev Gram Gram Frivillige Brandværn 82.050 77.050 18.00(2)
Arnum Frivillige Brandværn 82.050 77.050 18.00(2)
Haderslev Falck Haderslev 168.125 159.125 18.00
Moltrup Frivillige
Brandværn
148.4875 152.4875   
Vojens Sommersted Frivillige
Brandværn
148.3625 152.3625 18.30(2)
Falck Vojens 168.125 159.125 18.15+
Falck Vojens 148.3625 152.3625 12.00(3)
Hoptrup Frivillige
Brandværn
        
Halsnæs Frederiksværk Frederiksværk Brv. kanal 1 148.1125 152.1125 18.00
Frederiksværk Brv. kanal 2
(bl.a. dataudkald)
148.0875 152.0875 18.00
Hundested Hundested Brandvæsen 81.100 76.100 10.00
12.00(3)
Hedensted Hedensted Vejle Brandvæsen 148.5625 152.5625 18.00
Juelsminde
Tørring-Uldum 148.3625 152.3625 18.00  
Helsingør Helsingør Nordsjællands Brandvæsen 81.600 76.600 12.00
Nordsjællands Brandvæsen (Hornbæk) 81.600 76.600 12.00
Nordsjællands Brandvæsen
(Tikøb)
81.600 76.600   
Herlev Herlev Falck Ballerup 167.725 158.725 19.15
Herning Aulum-Haderup Falck Aulum 168.175 159.175 18.00(8)
Herning Herning Brandvæsen 148.3625 152.3625 08.00
(1)(5)
12.00(3)
Falck Brande 168.175 159.175 18.00
Trehøje Falck Ørnhøj 168.175 159.175 18.00
Åskov Herning Brandvæsen 148.3625 152.3625 08.00
(1)(5)
12.00(3)
Hillerød Hillerød Falck Hillerød 167.925 158.925 18.00
Skævinge Falck Hillerød 167.925 158.925 18.00
Hjørring Hjørring Falck Hjørring 168.175 159.175 17.30
Hirtshals Falck Hirtshals 168.175 159.175 17.30
Løkken-Vrå Falck Løkken 168.175 159.175 18.00(8)
Sindal Falck Sindal 168.175 159.175 17.30
Holbæk Holbæk Falck Holbæk 167.725 158.725 09.00
17.30
Falck Holbæk 173.100 164.100 17.40
Falck Orø/Tuse-Næs 167.725 158.725 09.00
17.30
Falck Orø/Tuse-Næs 173.100 164.100 17.40
Jernløse Falck Mørkøv 167.725 158.725   
Falck Holbæk 167.725 158.725 09.00
17.30
Falck Holbæk 173.100 164.100 17.40
Falck Tølløse 167.725 158.725   
Svinninge Falck Snertinge 167.725 158.725 17.45
Tornved Falck Mørkøv 167.725 158.725 18.00
Tornved Falck Snertinge 167.725 158.725 17.45
Tølløse Falck Tølløse 167.725 158.725   
Holstebro Holstebro Holstebro Brandvæsen 167.575 158.575   
Ulfborg-Vemb Falck Ulfborg 168.175 159.175 18.00
Vinderup Falck Vinderup 167.575 158.575 18.00
Horsens Brædstrup Falck Brædstrup 168.175 159.175 18.15
Gedved Brand & Redning
Skanderborg
468.775 458.775 12.00(9)
Horsens Brandvæsen 80.225 75.225 18.00
Horsens Horsens Brandvæsen 80.225 75.225 18.00
Horsens Brandvæsen 429.700 444.700   
Hvidovre Hvidovre Vestegnens Brandvæsen 81.300 76.300 08.00
18.00
Vestegnens Brandvæsen 428.725 443.725 08.30
Høje-Tåstrup Høje-Tåstrup Falck Tåstrup 167.725 158.725 18.30
Brandinspektøren 81.300 76.300 18.00
Hørsholm Hørsholm Søllerød-Hørsholm Brandvæsen 81.300 76.300 08.00
Beredskab Hørsholm 430.950 438.950 12.00
Ikast-Brande Brande Falck Brande 167.950 158.950 18.00(8)
Ikast Falck Ikast 167.950 158.950 18.00
Falck Bording 167.950 158.950 18.00
Falck Engesvang 167.950 158.950 18.00
Nørre Snede Falck Nørre Snede 167.950 158.950 18.40
Ishøj Ishøj Falck Tåstrup 167.725 158.725 18.30
Jammerbugt Brovst Falck Brovst 168.100 159.100 18.10
Fjerritslev Falck Fjerritslev 168.100 159.100 17.30
Pandrup Falck Pandrup 168.100 159.100   
Åbybro Falck Åbybro 168.100 159.100   
Kalundborg Bjergsted Falck Snertinge 167.725 158.725 17.45
Gørlev Gørlev Brandvæsen 148.3625 152.3625 12.00
Reersø Brandvæsen 148.3625 152.3625   
Kalundborg Brandvæsen 148.3625 152.3625 12.00
Hvidebæk Kalundborg Brandvæsen 148.3625 152.3625 12.00
Høng Falck Ruds-Vedby 167.725 158.725 17.45
Kalundborg Kalundborg Brandvæsen 148.3625 152.3625 12.00
Kerteminde Kerteminde Falck Kerteminde 167.725 158.725 18.30
Langeskov Falck Langeskov 167.725 158.725 18.30
Munkebo Falck Kerteminde 167.725 158.725 18.30
Kolding Christiansfeld De friv. brandværn i
Aller, Fjelstrup,
Moltrup, Stepping
og Tyrstrup
148.3375 152.3375   
De friv. brandværn i
Aller, Fjelstrup,
Moltrup, Stepping
og Tyrstrup
148.4875 152.4875   
Kolding Falck Kolding 168.175 159.175 18.00
Lunderskov Falck Kolding 168.175 159.175 18.00
Lunderskov Brandvæsen 168.175 159.175 18.00
Vamdrup Vamdrup Brandvæsen 165.050     
Vamdrup Brandvæsen 430.625 438.625   
København København Københavns Brandvæsen kanal 1 81.775 76.775 08.00
Københavns Brandvæsen kanal 2 81.475 76.475   
Københavns Brandvæsen kanal 3 81.300 76.300   
Køge Køge Falck Køge 168.300 159.300 18.15
Skovbo Skovbo Brandvæsen (Falck) 168.300 159.300 18.15  
Langeland Rudkøbing Falck Rudkøbing 168.175 159.175 18.40
Sydlangeland Falck Humble 168.175 159.175 18.40
Tranekær Falck Lohals 168.175 159.175 18.40
Lejre Bramsnæs Lejre Brandvæsen,
Station Nord
166.975 157.975 18.00(2)
Hvalsø Lejre Brandvæsen,
Station Syd
148.1625 152.1625 18.00
Lejre Roskilde Brandvæsen 81.500 76.500 18.00
Roskilde Brandvæsen 429.625 444.625   
Lemvig Lemvig Lemvig Brandvæsen 81.300 76.300 12.00
Bækmarksbro Brandvæsen 81.300 76.300   
Bækmarksbro Brandvæsen 81.600      
Thyborøn-
Harboør
Thyborøn Brandvæsen 167.200 158.200 12.00
Lolland Holeby Falck Rødby 167.950 158.950   17.30
Højreby Falck Nakskov 167.950 158.950 18.30
Maribo Falck Maribo 167.950 158.950 16.15
Falck Stokkemarke 167.950 158.950 16.00
Falck Askø 167.950 158.950   
Nakskov Falck Nakskov 167.950 158.950 18.30
Falck Nakskov (dataudkald) 167.8875    18.30
Ravnsborg Falck Nakskov 167.950 158.950 18.30
Falck Stokkemarke 167.950 158.950 16.00
Rudbjerg Falck Nakskov 167.950 158.950 18.30
Falck Rødby 167.950 158.950   15.30
Rødby Falck Rødby 167.950 158.950   15.30
Lyngby-Tårbæk Lyngby-Tårbæk Falck Lyngby 167.725 158.725 08.00
19.15
Læsø Læsø Falck Byrum 168.175 159.175 17.30
Mariagerfjord Arden Falck Arden 168.100 159.100 17.30
Hadsund Falck Hadsund 168.100 159.100 17.30
Hobro Falck Hobro 168.100 159.100 17.30
Mariager Mariager Brandvæsen 168.100 159.100 17.30
Mariager Brandvæsen 154.8125      
Falck Hadsund 168.100 159.100 17.30
Falck Hobro 168.100 159.100 17.30
Middelfart Ejby Falck Ejby 167.725 158.725 18.30
Middelfart Middelfart Brandvæsen 76.300    12.00
Middelfart Middelfart Brandvæsen 76.450      
Nørre Åby Falck Ejby 167.725 158.725 18.30
Morsø Morsø Falck Nykøbing Mors 168.150 159.150 18.00
Norddjurs Grenå Grenå Brandvæsen 81.400 76.400 12.00
(3)(6)
Nørre Djurs Fjellerup Brandvæsen 81.400 76.400   
Grenå Brandvæsen 81.400 76.400 12.00
(3)(6)
Nørre Djurs Brandvæsen 81.400 76.400   
Rougsø Rougsø-Sønderhald
Brandvæsen
81.150 76.150   
Sønderhald Rougsø-Sønderhald
Brandvæsen
81.150 76.150   
Nordfyn Bogense Falck Bogense 167.725 158.725 18.40
Otterup Falck Otterup 167.725 158.725 18.30
Søndersø Falck Søndersø 167.725 158.725 18.30
Nyborg Nyborg Falck Nyborg 167.725 158.725 18.30
Ullerslev Falck Nyborg 167.725 158.725 18.30
Ørbæk Falck Ørbæk 167.725 158.725 18.30
Næstved Fladså Næstved Brand og Redning 431.275 439.275 18.00  
Falck Præstø 168.100 159.100 18.00
Fuglebjerg Næstved Brand og Redning 431.275  439.275 18.00
Holmegård Næstved Brand og Redning 431.275 439.275 18.00
Næstved Næstved Brand og Redning 431.275 439.275 18.00
Suså Næstved Brand og Redning 431.275 439.275 18.00
Odder Odder Odder Brandvæsen 427.950 442.950 11.30(3)
12.00(6)
Odense Odense Odense Brandvæsen 81.500 76.500 17.30
Odense Brandvæsen 429.150 444.150   
Odsherred Dragsholm Odsherreds Brandvæsen 81.475 76.475    
Nykøbing-Rørvig Odsherreds Brandvæsen 81.475 76.475    
Trundholm Odsherreds Brandvæsen 81.475 76.475   
Odsherred    Odsherreds Brandvæsen
(dataudkald)
154.8125    17:00
Randers Langå Falck Langå 168.175 159.175 18.00
Falck Randers 168.175 159.175 09:00
18.00
Nørhald Falck Nørhald 168.175 159.175 18.00
Falck Randers 168.175 159.175 18:00
Purhus Falck Randers 168.175 159.175 09:00
18.00
Randers Falck Randers 168.175 159.175 09:00
18.00
Sønderhald Rougsø-Sønderhald
Brandvæsen
81.150 76.150   
Rebild Nørager Falck Hobro 168.100 159.100 17.30
Falck Års 168.100 159.100 17.30
Skørping Falck Terndrup 168.100 159.100 17.30
Falck Støvring 168.100 159.100 17:30
Ringkøbing-
Skjern
Egvad Falck Tarm 168.175 159.175 18.00
Holmsland Falck Hvide Sande 168.175 159.175 18.00
Ringkøbing Falck Ringkøbing 168.175 159.175 18.00
Skjern Skjern Brandvæsen 168.175 159.175 12.00
Videbæk Falck Videbæk 168.175 159.175 18.00
Ringsted Ringsted Ringsted Brandvæsen 81.100 76.100 12.00
(1)(3)(5)
Ringsted Brandvæsen
(dataudkald)
148.0875    12.00
(1)(3)(5)
Roskilde Gundsø Roskilde Brandvæsen,
Station Jyllinge
81.100 76.100 18.00
Roskilde Brandvæsen
Station Jyllinge
429.700 444.700 18.00
Ramsø Roskilde Brandvæsen 81.500 76.500 18.00
Roskilde Brandvæsen 429.625 444.625   
Roskilde Roskilde Brandvæsen 81.500 76.500 18.00
Roskilde Brandvæsen 429.625 444.625   
Roskilde Brandvæsen
(dataudkald)
154.8375      
Rudersdal Birkerød Birkerød Brandvæsen 81.300 76.300 08.00
Søllerød Søllerød Brandvæsen 81.300 76.300 08.00
Rødovre Rødovre Vestegnens Brandvæsen 81.300 76.300 08.00
18.00
Vestegnens Brandvæsen 428.725 443.725 08.30
Samsø Samsø Samsø Redningskorps 167.700 158.700 18.00
Silkeborg Gjern Fælleskom. Beredskab
for Silkeborg, Gjern
og Them
81.500 76.500 17.30
Kjellerup Falck Kjellerup 168.125 159.125 18.00
Silkeborg Fælleskom. Beredskab
for Silkeborg, Gjern
og Them
81.500 76.500 17.30
Them Fælleskom. Beredskab
for Silkeborg, Gjern
og Them
81.500 76.500 17.30
Skanderborg Galten Falck Galten 168.100 159.100 18.00
Galten Falck Galten 167.250 158.250   
Hørning Brand og Redning Hørning 468.775 458.775 12.00(10)
Hørning Brand & Redning
Skanderborg
468.775 458.775 12.00(10)
Ry Brand og Redning Ry 468.775 458.775 12.00(10)
Skanderborg Brand & Redning
Skanderborg
468.775 458.775 12.00(10)
Skive Skive Falck Skive 168.125 159.125 18.00
Sallingsund Falck Durup 168.125 159.125 18.00
Spøttrup Falck Skive 168.125 159.125 18.00
Sundsøre Falck Skive 168.125 159.125 18.00
Slagelse Hashøj Falck Skælskør 167.725 158.725 17.00
Slagelse Redningsberedskab 81.400 76.400 08.00
Korsør Falck Korsør 167.725 158.725 17.30
Skælskør Falck Skælskør 167.725 158.725 17.00
Slagelse Slagelse Redningsberedskab 81.400    08.00
Solrød Solrød Falck Solrød 168.300 159.300 16.30
Sorø Dianalund Falck Ruds-Vedby 167.725 158.725 17.45
Sorø Sorø Brandvæsen 81.400 76.400 12.00(8)
Stenlille Sorø Brandvæsen 81.400 76.400   
Stevns Stevns Falck St. Heddinge 168.300 159.300 18.00
Vallø Falck Hårlev 168.300 159.300 18.15
Struer Struer Falck Struer 168.175 159.175 18.00
Thyholm Falck Thyholm 168.175 159.175 18.00
Svendborg Egebjerg Falck Egebjerg/Gudme 168.175 159.175 18.40
Gudme Falck Egebjerg/Gudme 168.175 159.175 18.40
Svendborg Falck Svendborg 168.175 159.175 18.40
Syddjurs Ebeltoft Ebeltoft Brandvæsen 76.450    - 12.00
(3)(6)
Ebeltoft Knebel Brandvæsen 76.450    -   
Midtdjurs Midtdjurs Brandvæsen 81.600 76.600   
Rosenholm Falck Hornslet 168.175 159.175 18.00
Rønde Falck Rønde 168.175 159.175 18.00
Sønderborg Augustenborg Augustenborg,
Asserballeskov
og Hundslev
Frivillige Brandværn
76.150    12.00
Broager Broager, Egernsund og
Skelde Frivillige
Brandværn
163.025      
Broager, Egernsund og
Skelde Frivillige
Brandværn
165.575      
Broager, Egernsund og
Skelde Frivillige
Brandværn
167.350 158.350 1200(4) 
Gråsten De friv. brandværn i
Gråsten, Rinkenæs og
Kværs/Tørsbøl
425.600 440.600 12.00(3)
Nordborg Nordborg, Egen,
Havnbjerg, Oksbøl,
Stevning og Svenstrup
Frivillige Brandværn
167.325 158.325 12.00(5)
Nordborg, Egen,
Havnbjerg, Oksbøl,
Stevning og Svenstrup
Frivillige Brandværn
167.400 158.400   
Nordborg, Egen,
Havnbjerg, Oksbøl,
Stevning og Svenstrup
Frivillige Brandværn
163.025      
Sundeved Vester Sottrup og Ullerup
Frivillige Brandværn
424.700      
Ullerup Frivillige Brandværn. 167.250    12.00(4)
Sønderborg Sønderborg Frivillige
Brandværn
424.700    16.00(4)
Sønderborg Brand og Redning 430.175 438.175   
Sydals Hørup, Lysabild og
Tandslet/Ertebjerg
Frivillige Brandværn
76.150    12.00
Thisted Hanstholm Falck Hanstholm 168.150 159.150 18.00
Falck Frøstrup 168.150 159.150 18.00
Thisted Thisted Brandvæsen 148.2875 152.2875 18.00
Falck Frøstrup 168.150 159.150 18.00
Sydthy Falck Hurup 168.150 159.150 18.00
 

Tønder

Hele kommunen Fælles for alle brandværn/Falck:
Agerskov, Bedsted, Bredebro,
Højer, Løgumkloster, Rømø,
Skærbæk, Toftlund, Tønder,
Visby, Øster Højst
172.600    18.00
12.00(3)
Hele kommunen Fælles for alle brandværn/Falck 161.100      
Løgumkloster Løgumkloster Frivillige Brandværn 167.375 158.375   
Nørre Rangstrup Toftlund Brandvæsen 165.775 170.175 18.15
Toftlund Brandvæsen 168.125 159.125 18.00
Agerskov Frivillige Brandværn 82.050 77.050 18.00(2)
Skærbæk Falck Skærbæk 168.125 159.125 18.00
Tønder Tønder
Frivillige Brandværn
171.950      
Tønder
Frivillige Brandværn
172.150      
Tønder
Frivillige Brandværn
425.650    17.56
12.00(3)
Tårnby Tårnby Tårnby Brandvæsen 159.700      
Tårnby Brandvæsen 81.300 76.300 08:00
18.00(8)
Vallensbæk Vallensbæk Falck Tåstrup 167.725 158.725 18.30
Varde Blåbjerg Falck Nørre Nebel 168.150 159.150 18.00
Blåvandshuk Falck Oksbøl 168.150 159.150 18.00
Falck Blåvand 168.150 159.150 18.05
Helle Falck Agerbæk 167.725 158.725 18.00
Varde Falck Varde 168.150 159.150 18.00
Falck Varde
(dataudkald)
168.175 159.175 18.00
Ølgod Falck Ølgod 168.150 159.150  
Falck Varde 168.175 159.175 18.00
Vejen Brørup Falck Brørup 167.725 158.725 17.30
Holsted Falck Brørup  167.725 158.725 17.30
Falck Agerbæk 168.150 159.150 17.30
Rødding De friv. brandværn i
Jels, Rødding og
Skodborg
167.725 158.725 17.30
Vejen Falck Vejen 167.725 158.725 17.30
Vejen Falck Egtved 168.175 159.175 18.35
Vejle Børkop Vejle Brandvæsen 148.3625 152.3625  18.00
Børkop Brandvæsen 165.850 170.250 18.00
Egtved Falck Egtved 168.175 159.175 18.30
Falck Bredsten 168.175 159.175 18.30
Give Falck Give 168.175 159.175 18.30
Jelling Tørring Brandvæsen 148.5625 152.5625 18.00
Vejle Vejle Brandvæsen 148.3625 152.3625 18.00
Vesthimmerland Farsø Falck Farsø 168.100 159.100 17.30
Løgstør Falck Løgstør 168.100 159.100 18.10
Ålestrup Falck Ålestrup 168.100 159.100 18.00
Års Falck Års 168.100 159.100 17.30
Viborg Bjerringbro Viborg Brandvæsen 167.500 158.500 17.30
Fjends
Karup
Møldrup
Tjele
Viborg
Vordingborg Langebæk Vordingborg Brandvæsen 148.3375 152.3375 14.00 
Falck Stege 168.100 159.100 18.00
Falck Præstø 168.100 159.100 18.00
Møn Falck Stege 168.100 159.100 18.00
Præstø Falck Præstø 168.100 159.100 18.00
Vordingborg Vordingborg
Redningsberedskab
147.8375 151.8375 14.00 
Ærø Ærø Ærø Redningskorps 168.375 159.375 18.00(1)
Marstal Marstal Brandvæsen 154.8125    12.00(3)
 

Aabenraa

Hele kommunen Fælles for alle brandværn 167.700 158.700 18.00(3)  
Hele kommunen Fælles for alle brandværn 168.100 159.100 18.00(3)
Bov De friv. brandværn i
Frøslev, Holbøl,
Kollund, Vejbæk og
Vilsbæk
462.650 452.650  
De friv. brandværn i
Frøslev, Holbøl,
Kollund, Vejbæk og
Vilsbæk
171.775 162.775  
Lundtoft De friv. brandværn i
Bovrup, Felsted-Tumbøl,
Lundtoft, Kliplev og Varnæs
161.325      
De friv. brandværn i
Bovrup, Felsted-Tumbøl,
Lundtoft, Kliplev og Varnæs
161.350      
De friv. brandværn i
Bovrup, Felsted-Tumbøl,
Lundtoft, Kliplev og Varnæs
161.375      
Rødekro De friv. brandværn i
Rødekro,Hjordkær,
Hellevad og
Øster Løgum
167.700 158.700   
Tinglev Tinglev, Bolderslev,
Bajstrup, Ravsted
og Bylderup-Bov
Frivillige Brandværn
172.600      
Aabenraa Aabenraa, Barsmark,
Løjt og Stubbæk
Frivillige Brandværn
167.700 158.700   
Aalborg Hele kommunen Beredskabscenter
Aalborg
kanal 1
148.0625 152.0625 18.00(8)
Beredskabscenter
Aalborg
kanal 2
148.2125 152.2125   
Nibe Nibe Redningsberedskab 168.200 159.200 18.30
Nibe Redningsberedskab 426.025 441.025   
Sejlflod Falck Mou 168.100 159.100 18.00
Aalborg Falck Brønderslev 168.175 159.175 18.00(8)
Århus Århus Falck Århus 168.100 159.100 20.00
Falck Århus 171.400 162.400   
Århus Brv. kanal 1 171.400 162.400 08.00
Århus Brv. kanal 2 166.600    18.00
19.00(2)
Århus Brv. kanal 3 166.150      
Århus Brv. kanal 4
(maritim VHF kanal 12)
156.600      
Århus Brv. kanal 5
(maritim VHF kanal 16)
156.800      
Galten Brandvæsen 167.250      
Odder Brandvæsen 81.475 76.475 11.30(3)
Odder Brandvæsen 427.950 442.950   
1) Mandag.
2) Tirsdag.
3) Onsdag.
4) Torsdag.
5) Fredag.
6) Lørdag.
7) Søndag.
8) Mandag til fredag.
9) Forskellige dage.
10) Undtagen søndag.

 

Skadestedsradioer

Skadestedsradioer er håndbårne radioer, der benyttes til indbyrdes kommunikation på skadesteder. Kan også anvendes under selve udrykningen. Radioerne benyttes af både Falck og brandvæsener samt øvrige aktører indenfor beredskabet overalt i Danmark.

Frekvens Kanal Anvendelse
423.950 1 Lederkanal: Brandinspektører, indsatsledere, holdledere
423.750 2 Kommandopost. Kun på større skadesteder.
423.300 3 Røgdykkere. Må kun anvendes af røgdykkere og deres ledere
423.150 4 Speciel anvendelse. Bl.a. Pionerer
423.100 5 Præhospital. Ambulance, lægeambulance mv.

 

Falck

Oplysninger om Falck findes på denne side.

 

Københavns Lufthavn

I Københavns Lufthavn i Kastrup findes to brandstationer. Alarmering af disse sker normalt på følgende frekvenser: 159.900 og 168.900. Kommunikation under aktioner sker på de frekvenser, der anvendes af markkøretøjerne i lufthavnen. Se fly-siden for yderligere info.

Stand-by alarmer

En del alarmer i Lufthavnen er såkaldte stand-by alarmer. Disse forekommer, hvis et fly, der skal lande, har mistanke om at noget er galt. Det kan f.eks. være mistanke om et punkteret næsehjul eller motorskade efter kollision med fugle (såkaldt bird-strike). Alt efter problemets karakter og flyets størrelse kan der iværksættes 3 grader af stand-by:

Stand-by 1: Varetages af lufthavnens egen brand- og redningstjeneste. Samtidig tilkaldes vagthavende inspektør fra Tårnby Brandvæsen.

Stand-by 2: Ud over som ved stand-by 1 møder sprøjte, stige, slangetender og pionervogn fra Tårnby Brandvæsen. Falck møder med 3 ambulancer.

Stand-by 3: Ud over som ved stand-by 2 møder Københavns Brandvæsen med sprøjte, snorkel og tender fra station Christianshavn samt røgtender, pionerkøretøj og vagthavende fra Hovedbrandstationen.

Ved melding om egentlig ulykke suppleres udrykningen for stand-by 3 med 5 ambulancer fra Københavns Brandvæsen. Falck supplerer op til ialt 15 ambulancer og afsender tillige redningsvogn og bjergningsvogn.

Flyulykke i vandet afføder udrykning, der indeholder dykkere fra både Falck og Københavns Brandvæsen.

Storebæltstunnelen

Base Mobil Anvendelse
467.650 457.650 Læge/ambulance
467.925 457.925 ICL SRO-C (Styrings-, Regulerings- og
Overvågningscentralen)
468.150 458.150 Røgdykker
468.250 458.250 Politi
467.625 457.625 Strækning

SRO-C Styrings-, Regulerings- og Overvågningscentralen) er døgnbemandet og befinder sig på Korsør Station. Herfra overvåges tunnel og bro. I en katastrofesituation er det her, der dannes KST (kommandostation), hvor ledere fra politi, brandvæsen mv. tager ophold og kan overvåge og styre indsatsen.
Selve alarmproduceren sker fra RFC (Regional Fjernstyrings Central) Roskilde, som modtager alle alarmer fra tunnel mv. Fra RFC Roskilde alarmeres alarmcentralen i Slagelse, der viderealarmerer Falck, Brandvæsen, Sygehus, evt. Kbh. Brandvæsen og nabobrandvæsener.

Kommunale redningsberedskaber

Ud over de ovenfor nævnte radiofrekvenser til brandslukning kan de kommunale redningsberedskaber betjene sig af visse andre frekvenser. Disse frekvenser anvendes i fredstid typisk i forbindelse med øvelser eller større arrangementer.

Kanaler

Kanal Frekvens
1 85.200 
2 85.275
3 85.400
4 85.675
5 85.775
6 85.300
7 85.800
8 85.700
9 85.900

I bl.a. Storkøbenhavn benævnes disse radiokanaler som Violet Net.

Kanalanvendelse

R/L = Regionskanal/lokalkanal

Sted Beredskab R/L
Allerød   6/9
Allinge-Gudhjem   7/1
Assens   4/7
Birkerød   6/9
Bjerringbro Bjerringbro Kommune 2/8
Bov   3/8
Bramminge   3/7
Brande Brande Civilforsvar 2/7
Brædstrup Brædstrup Kommune 3/6
Ebeltoft   2/7
Egvad   2/1
Esbjerg Esbjerg Redningsberedskab 3/4
Fakse Fakse Kommune 5/4
Farum Farum Komm. Civilforsvaret 6/9
Fredensborg-Humlebæk   6/8
Fredericia Fredericia Kommune 3/5
Frederikshavn Civilforsvaret 1/3
Frederikssund Frederikssund Brand- og Redningsvæsen 6/3
Frederiksværk   6/3
Fåborg   4/7
Grenaa Grenå Civilforsvar 2/7
Greve   6/2
Grindsted   3/5
Gråsten   3/8
Haderslev   3/6
Hadsund   1/6
Hasle   7/2
Haslev   5/7
Hedensted Hedensted Kommune 3/6
Herning Herning Kommunale 2/7
Helsingør Helsingør Brand- og Redningsberedskab 6/8
Hillerød   6/9
Hirtshals   1/5
Hjørring Beredskabsstationen 1/4,5,6
Hobro Civilforsvaret 1/6
Holbæk Redningsberedskabet i Holbæk 5/1
Holstebro   2/6
Horsens Horsens Kommune 3/6
Hundested Hundested Kommune 6/3
Hørsholm   6/8
Ikast Ikast Kommune Civilforsvaret 2/5,7
Jyllinge Gundsø Beredskabsstation 6/
Kalundborg   5/9
Karlebo   6/8
Kerteminde Redningsberedskabet Kerteminde 4/1
Kjellerup   2/8
Kolding Beredskabsforvaltningen 3/1
Korsør Korsør Civilforsvar 5/2
København Beredskab Storkøbenhavn 6/1,2,4, 7
Køge   6/9
Lemvig Lemvig Civilforsvar 2/6
Løgstør   1/9
Maribo   5/6
Middelfart   4/1
Morsø   2/3
Møn   5/3
Nakskov   5/6
Nexø   7/3
Nordby Fanø Kommune 3/4
Nyborg   4/1
Nykøbing F. Redningsberedskabet 5/7
Nykøbing-Rørvig   5/1
Nysted   5/7
Næstved Næstved Civilforsvar 5/8
Nørre Snede Nørre Snede Kommune 3/6
Odder   2/1
Odense   4/9
Præstø   5/3
Randers Randers Kommune 2/3
Regstrup Jernløse Kommune 5/1
Ribe   3/7
Ringe   4/8
Ringkøbing   2/1
Ringsted Ringsted Kommune 5/7
Roskilde Beredskabsstationen 6/2
Rudkøbing   4/8
Rødby   5/6
Rønne   7/4, 5
Sakskøbing   5/7
Silkeborg Silkeboerg Kommunale 2/9
Skagen Skagen Komm. Beredskabsforvaltn. 1/3
Skanderborg   2/1
Skive Skive Kommune 2/5
Skjern Skjern Redningsberedskab 2/1
Skelskør Skælskør Kommune 5/2
Slagelse   5/2
Solrød   6/2
Sorø Sorø Civilforsvar 5/7
Stege Møn Kommunbe Civilforsvar 5/3
Stevns   5/4
Struer   2/6
Stubbekøbing   5/7
Svendborg Beredskabssektionen 4/8
Sydfalster   5/7
Sæby   1/3
Sønderborg   3/2
Thisted Thisted Kommune 2/3
Tinglev   3/9
Tønder Tønder Civilforsvar 3/9
Uldum Tørring-Uldum Kommune 3/6
Varde Varde Kommune 3/5
Vejen   3/7
Vejle Vejle Kommunes Beredskab 3/1,5,8
Vinderup Civilforsvaret 2/6
Vojens   3/6
Vordingborg   5/3
Aabenraa Åbenrå Kommunale 3/
Aalborg Beredskabscenter Aalborg 1/7,8
Århus Århus Brand- & Redningsvæsen 2/4,5,6,8
Aars Aars Kommune 1/9
Åkirkeby   7/6

 

Gul radio

Gul radio er de radioer, der bruges på skadesstedet som kontakt fra den lokale ledelse og til de enkelte styrker og mellem den lokale ledelses personer (indsatsleder(ISL) politi, ISL beredskab, koordinerende læge (KOOL), ambulanceleder etc.). Betegnelsen Gul Radio og de tilhørende kanalbetegnelser er formentlig forældet nu, da kanalerne indgår som kanal 41-46 på Grøn Radio (se denne).

Kanal Frekvens
M 154.0625
O 154.0875
P 154.1375
Q 154.2875
R 154.3125
S 154.3625

Sort radio

Sort radio er det kommunale net, hvor kanal 1 er fælleskanalen for beredskabsregionen (Beredskabskorpset har et par sorte radioer med når de hjælper de kommunale beredskaber) og kanal 2 er kommunens egne frekvenser, hvor meldinger kommer fra skadesområderne til kommandocentralen. (Aalborg har også en kanal 3 fordi Limfjorden deler Aalborg kommune op i to indsatsområder, da broen og tunnellen ikke nødvendigvis er passable i tilfælde af krig - kanal 2 bliver så kommandonet syd og kanal 3 er kommandonet nord).

Sort radio Aalborg: 85.275

Diverse

Anvendelse Base Mobil
Middelfart Kommune Beredskabsafdelingen,
mobilrepeater
428.225 443.225
Middelfart Kommune Beredskabsafdelingen,
mobilrepeater
430.050 438.050
Redningsberedskabet Frederikshavn 148.1375 152.1375
Redningsberedskabet Nykøbing F. 173.675 164.675
Redningsberedskabet Nyborg 425.400 440.400

 

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen består af 6 regionale beredskabscentre: Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted, Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning, Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev, Beredskabsstyrelsen Fyn i Middelfart, Beredskabsstyrelsen Sydsjælland i Næstved og Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge.

Beredskabscentrene er det statslige redningsberedskabs regionale afdelinger, som bortset fra Beredskabscenter Fyn forestår uddannelsen af værnepligtige til Beredskabskorpset.

Ved de 5 uddannende beredskabscentre er der et assistanceberedskab og en udrykningsvagt, der som supplement til det kommunale redningsberedskab kan indsættes mod ulykker eller katastrofer som f.eks. brande og eksplosionsulykker, sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker på jord, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og uheld, der kan medføre udslip og spredning af farlige stoffer.

Beredskabscentrene benytter sig af to forskellige radiosystemer. Det ene kaldes rød radio og anvender frekvenser i 4 m. båndet. Det andet kaldes grøn radio og ligger i 2 m. baandet.

Rød radio er et landsdækkende net baseret på et antal repeatere beliggende forskellige strategiske steder i landet, således at man altid kan få forbindelse til omverdenen. Det er muligt at koble en radioforbindelse til Beredskabskorpsets lokale telefonnet og det offentlige telefonnet.

Grøn radio er simplexkanaler. Grøn radio benyttes af vagten på beredskabscentrene samt under udrykning og øvelser. Ved udrykninger og øvelser medfølger en kommandovogn med påmonteret teleskopmast, som er monteret med antenner til både rød og grøn radio.
På indsatsstedet bruges grøn radio mellem kommandovognen og mandskabet. Rød radio bruges til forbindelse tilbage til beredsskabscentret.

Der hersker tilsyneladende nogen forvirring om hvilke kanaler og radiosystemer, der benyttes i praksis. Denne liste er en sammenskrivning af flere lister og indrapporteringer, men er sikkert langtfra komplet eller nøjagtig.

Hvis du kender flere frekvenser eller endnu bedre er indehaver af en komplet liste, så hører jeg gerne fra dig.

Køretøjslister for Beredskabskorpset kan findes hos Beredskabsinfo på www.beredskabsinfo.dk

Øvrig information:

De Statslig Frivillige ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland

 

Grøn radio

 

Kanal Base Mobil Anvendelse Senderplaceringer jvf. Telestyrelsen
41 154.0625    Håndradioer  
42 154.0875    Håndradioer  
43 154.1375    Håndradioer  
44 154.2875    Håndradioer  
45 154.3125    Håndradioer  
46 154.3625    Håndradioer  
51 160.900    Bornholm Gentofte
52 161.000    Næstved, Thisted  Næstved
53 161.250    Næstved Allinge, Rønne, Tinglev,
54 161.300    Herning,  Bornholm Herning, Hillerød, Thisted, Aalborg
55 161.400    Diverse bl.a. Rømø (S30) Glostrup
56 161.450    Haderslev Haderslev, Rønne
57 161.475    Herning   
58 161.475 154.0625 Haderslev   

 

Rød radio

Kanal Base Mobil Anvendelse Senderplaceringer jvf. Telestyrelsen
1 81.375 76.375 Næstved syd, Næstved, Aalborg
2 81.525 76.525 Repeater, Århus m.v. Nykøbing F., Århus,
3 81.675 76.675   Kolding, Thisted
4 81.700 76.700 Odense Odense
5 81.800 76.800 Næstved nord (Slagelse) Slagelse, Varde
6 81.900 76.900 Repeater, Herning m.v. Gentofte, Herning,
7 82.200 77.200 Herning, Roskilde,  Bornholm (syd) Hillerød, Rønne, Tinglev
8 82.300 77.300 Herning, Bornholm (nord) Allinge, Humble, Sindal
9 82.400 77.400 Haderslev Haderslev
11 76.375 81.375     
12 76.525 81.525     
13 76.675 81.675     
14 76.700 81.700     
15 76.800 81.800     
16 76.900 81.900     
17 77.200 82.200     
18 77.300 82.300     
19 77.400 82.400     

 

Ledelses- og kommunikationsmodul (LKM)

Ved større indsatser kan Beredskabsstyrelsen stille med LKM. Se nærmere på  http://www.brs.dk/lkm.htm.

I LKM bruges repeater med udgangsfrekvens 161.475 og der medbringes 30 stk Motorola GP340 bærbare radioer.

Endvidere er hvert beredskabscenter udstyret med en enhed betegnet MKM. (Mobil Kommunikation Modul).
Den har ligesom LKM 30 GP340 og en repeater indbygget i en MB sprinter + 1 laptop med GPRS internet.

Alle GP340 er programmeret så kanal 1 er repeater kanal. På kanal 2 til 12 er er indlagt almindelige simplex-kanaler, som anvender samme frekvenser som Grøn Radio. Radioerne er opsat, så de scanner på kanal 1. På den måde kan man opdele et skadested i mange små skadesteder.
Hvis man vil lave et kald til alle radioerne, kan man kalde på kanal 1 og alle vil høre det. F.eks. at nu forlader alle området, eller alle styrker mødes ved X.

De nævnte GP340 kan ikke snakke sammen med de andre grønne kanaler, da der er lagt pilottoner ind på både ind og udgange.
De er beregnet på at skulle yde støtte til kommune, politi mm. og ikke til brug for Beredskabsstyrelsens styrker.

HF radioer

Til brug for international nødhjælps-arbejde f.eks. for FN eller andre organisationer har Beredskabskorpset 6 Toyata Landcruiser (en ved hvert beredskabscenter), som kan sendes til udlandet med få timers varsel. Disse er udstyret med HF radio, og til brug for øvelser med dem i Danmark er Beredskabskorpset blevet tildelt 9 frekvenser på HF:

5.750 7.556 9.071 10.438 11.117 16.014 19.847 20.990 24.135

Brandskoler

Beredskabsforvaltningen Brandskolen Århus N: 422.950
Esbjerg Brandskole A/S Esbjerg Ø: 445.275 445.400 445.625 445.775 446.625 446.675 446.725

Beredskabstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev: Radiofrekvenserne på Skolen er de samme som "grøn radio" i
Beredskabskorpset. Kanal 52+56 er de mest anvendte.

Nordjysk Brand- og Redningsskole: 429.900/444.900

 


Denne side er en del af Dansk Scanner Information på http://www.dkscan.dk